Nu tijdelijk slechts € 3,50 per stuk! OP = OP

Disclaimer

De informatie op deze internetsite wordt door Guy Sarlemijn Design met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

 

De internetsite van Guy Sarlemijn Design bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door Guy Sarlemijn Design worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Guy Sarlemijn Design.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay out en vormgeving van deze internetsite rusten bij Guy Sarlemijn Design en/of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guy Sarlemijn Design niet toegestaan.

 

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Guy Sarlemijn Design slecht verdraagt met de naam en reputatie van Guy Sarlemijn Design, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite.

NL
Dutch